Kontakty
Světová literatura
Inzerce
http://www.giweruz.cz
Stránky, kde se dají stahovat knihy vcelku a v různých formátech, aniž byste za ně předem zaplatili.

Matěj Novobilský spisovatel a blogger
Prodej mých e-knih http://matson2.webnode.cz

Josef Šiman -Život proutníka a neb zlobivý kritik
Kniha ze zákulisí showbusinesu divadla a televize,skutečné bitvy kolem rozdávání grantů, zajímavosti ze života hvězd. Chcete třeba vědět, jaké víno pije Karel Gott a jak se žije v zákulisí . Pak si přečtěte "Život proutníka."

Ze zákulisí královny Alžběty II
Michaela Košťálová je autorkou knihy “ Ze zákulisí královny Alžběty II“, kterou loni na jaře vydalo nakladatelství Petrklíč. Autorka zde poodhaluje, jak už název napovídá "zákulisí" nejdéle panujícího Anglického monarchy, kde se čtenář může dozvědět nejednu pikantnost a dosud nezveřejněnou zajímavost, nejen o jejím veličenstvu, ale o celé královské rodině. Jestli chcete vědět, jak probíhalo setkání královny s naším bývalým presidentem Václavem Klausem, jak a s kým tráví královna volný čas, jak vypadá její pracovní den nebo v kolik třeba ráno vstává, kniha Michaely Košťálové je určena právě pro vás. Kniha je napsána velmi čtivě, je určena každé generaci bez rozdílu věku i pohlaví, na rozdíl od ostatních knih, které byly o této panovnici dosud vydány je napsána velmi lidovým, mnohdy hovorovým jazykem a nezahlcuje čtenáře pouhými fakty a obtížně zapamatovatelnými daty. Navíc je publikace doprovázena dosud nezveřejněnými fotografiemi nejen města, ve kterém královna sídlí, ale i dosud nezveřejněnými fotografiemi z jejího života. Knihu mohu čtenářům vřele doporučit a jen popřát mnoho zábavy a krásných chvil strávených v její vřelé společnosti i společnosti královny Alžběty II.

Kniha "Sedm věků ženy"
Natálie Nera, vlastním jménem Natálie Dunn, je autorkou antologie básní s názvem /Sedm věků ženy/ na pomoc obětem domácího násilí. Nápad se zrodil z jednoduché elektronické korespondence mezi dvěma kamarádkami z dětství, které spojuje jak láska k literární tvorbě, tak neblahá osobní zkušenost s domácím násilím. Od prvního nápadu k realizaci uběhly dlouhé tři roky vzletů a pádů, nadějí a téměř úspěchů. Editorka a autorka Natálie Nera knihu sestavila tak, aby se co nejpříjemněji četla, aby rytmus seřazených básní nepůsobil rušivě a aby si snad každý našel to, co ho nejvíce osloví. Slova mohou nejen zranit, ale dokáží i povzbudit. I lidé, kteří při slově „poezie“ protáhnou obličej, protože si vzpomenou na školní výuku, kdy si museli při hodinách literatury vymýšlet, co tím chtěl básník říci, v ní v obdobích velkého životního vypětí hledají a nacházejí útěchu i odpovědi – při rozchodech, rozvodech, úmrtích v rodině, svatbách, narození dětí... Přišel čas si připomenout, že slovo není jen akademickým cvičením teoreticky připravených vzdělanců, ale že má co dát každému, kdo je ochoten se dívat a naslouchat.

Vážení autoři!
Na tyto stránky můžete zaslat jakoukoli vaši literární práci většího rozsahu: román, novelu, sbírku povídek,ve formátu PDF (Word). Na konec textu uveďte i číslo svého konta.Tyto stránky se snaží vycházet vstříc všem autorům, kteří nemají smlouvu s nakladatelstvím. Jejich práce zveřejňujeme zdarma. Texty posílejte na adresu: milos.konas@seznam.cz

SLOVENSKÉ A ČESKÉ eKNIHY zdarma
na adrese www.eKnizky.sk viz KONTAKTY

www.LIVRO.CZ
Levné knihy

logo
Kulaté logo:Fajt Jindřich

        Narozen 7. 6. 1958, původním vzděláním učitel a historik. Nejprve vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni (aprobace český jazyk - dějepis), posléze Filozofickou fakultu UK v Praze (obor historie). Jako středoškolský učitel působil na Gymnáziu v Rokycanech, poté 19 let jako archivář a vedoucí odborný archivář ve Státním okresním archivu v Rokycanech. Poté, kdy v důsledku organizačních změn v působnosti Státního oblastního archivu v Plzni realizovaných za ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera ztratil zaměstnání, začal pracovat jako topič a dispečer soukromé energetické firmy. Je autorem řady příspěvků z oboru archivnictví a regionální historie na Rokycansku. Jako člen České vexilologické společnosti se z pozice konzultanta, autora či spoluautora podílel na vypracování obecních symbolů, přijatých a užívaných čtrnácti obcemi okresu Rokycany. Jako levicově orientovaný autor propracovává teorii samosprávného státního a společenského zřízení - zřízení, založeného na vertikálním a horizontálním propojení občanských územních, výrobních a zájmových samospráv. Z úhlu tohoto studia a tohoto pohledu zpracoval poválečnou historii Československa - nejprve obecně a s napojením na vývoj ve světě ("Listopad 1989"), později s důrazem na kritiku stalinismu, na popis raných a forem samospráv v období tzv. reálného socialismu a odhalení příčin jejich nerozvinutosti a dočasné porážky, na vývoj a přeměny výrobních vztahů s ohledem na vývoj a přeměny výrobních sil i na výrobní a hospodářské úspěchy a na přednosti dosavadním vývojem překonaného "prvního" socialismu ("První socialismus"). Zájem o psychoanalýzu a teorii lidského nevědomí ho vedl ke zpracování studie "Nevědomí na cestě ke komunismu", v níž se pokusil poukázat nejen na důležitost kolektivní odpovědnosti a spolurozhodování (společenské samosprávy), ale především na důležitost individuálního sebepoznání vlastního nevědomí a na samosprávu vlastního já (ega) jako základu pro úspěšnou prezentaci vlastních individuálních zájmů i úspěšně zvládnuté spoluodpovědnosti každého jedince za spolurozhodování samosprávného kolektivu. Za tuto studii a zároveň i za knihu "Listopad 1989: Drama nerovného střetu o rovnost šancí", vydanou nakladatelstvím Futura v roce 2011, obdržel Cenu Klubu společenských věd. Jeho nejnovější titul nazvaný "840 let od první písemné zmínky o území obce Kamenný Újezd u Rokycan (1177 - 2017)", v němž podal stručný výklad toho, k čemu se doposud dobral svým bádáním o historii své rodné obce, nelze na tomto webu (na rozdíl od předcházejího) bezplatně zveřejnit.